Aktiviteter

22. maj 2015: Indvielse af HTL-anlæg

Fredag 22. maj 2015 kl. 12.00 – 15.00 på AU Foulum

Aarhus Universitet indvier et pilotanlæg til hydrotermisk forvæskning (Hydro Thermal Liquefaction – HTL) af biomasse med henblik på at producere bio-olie, der kan iblandes eller erstatte brændstoffer og kemikalier. Det nye anlæg er en del af en større satsning – BioBase – inden for bioraffinering og biobaseret produktion, som Aarhus Universitet gennemfører i øjeblikket.

Det er ambitionen, at de faciliteter og pilotanlæg, der opbygges  i BioBase, skal danne grundlag for nye innovationssamarbejdet med virksomheder og organisationer inden for både energisektoren og landbrugssektoren. I samarbejde med bl.a. Biocluster.dk er det hensigten at opbygge konkrete samarbejder omkring nye højværdiudnyttelser af biomasser, teknologiudvikling og udvikling af nye processer i tæt samspil med erhvervslivet.

Vi håber, at du har tid og mulighed for at deltage i indvielsen, og lyst til at høre mere om samarbejdsmulighederne.

Kontakt Jette Ilkjær på e-mail: Jette.ilkjaer@dca.au.dk for eventuelle yderligere oplysninger om det praktiske arrangement samt tilmelding.

Gennemførte aktiviteter

10. marts 2015: Seminar om biomasselogistik

Tirsdag 10. marts kl. 9.30-15.30, Koldkærgård Konferencecenter, Agro Food Park 10, 8200 Aarhus N

Omkostningerne til logistik (håndtering, lager og transport) udgør 80% af anskaffelsesprisen for tørre biomasser og 50-60% af anskaffelsesprisen for ensilerede biomasser. Derudover risikeres et stort lagertab, hvis tør biomasse fugtes, eller hvis ensilagen iltes, håndteres for langsomt eller taber saft. I logistikseminaret diskuteres, hvor biomasserne findes, og hvordan omkostningerne til lager og transport kan nedbringes. Vi glæder os til at se jer på Koldkærgaard til en spændende dag med fokus på logistik.

Seminaret vil sætte fokus på 5 temaer i biomassens værdikæde:
1.    Perspektivering af biomassens fremtidige logistikkæder
2.    Biomasseressourcer til rådighed
3.    Værktøjer til planlægning af biomasselogistik
4.    Transport af biomasse
5.    Lagring og forbehandling af biomasse.

11. marts 2015: Temadag om bioøkonomi

Onsdag 11. marts kl. 12.00-18.45, Koldkærgård Konferencecenter, Agro Food Park 10, 8200 Aarhus N

Region Midtjylland vil gerne invitere dig som repræsentant for en virksomhed, vidensinstitution, myndighed eller erhvervsfremmeaktør til denne temadag 2, med fokus på ny forretningsudvikling og nye samarbejder
i bioøkonomien.

Formålet er at sætte handling på den bioøkonomiske udvikling – med udgangspunkt i, hvad du og de øvrige aktører kan bidrage med på tværs af brancher og sektorer. Vi får inspiration til handling fra myndigheder og virksomheder og vi møder nogle af dem, der har flyttet barrierer og handlet på nye måder. I løbet af dagen vil vi i fællesskab finde ud af, hvilke projekter vi først kan tage fat på, og hvordan vi sætter de rigtige hold og skaffer ressourcer til at realisere fælles visioner.

Temadag 2 bygger på de ideer og erfaringer, som 75 virksomheder og vidensinstiutioner gjorde på dag 1, den 13. november 2014. Begge temadage er samtidig et input til udvikling af en ny overordnet regional vækst- og udviklingsstrategi.

25. – 28. november 2014: Biocluster.dk på Agromek 2014

Mød Biocluster.dk på stand D3218
– Vi er på Agromek for at gøre virksomheder opmærksom på de nye forretningsmuligheder, der opstår i den såkaldte ”bioøkonomi”, hvor alle bi-, rest og sideprodukter er værdifulde ressourcer. Og selvfølgelig pege på, hvordan Biocluster.dk kan være med til at reducere virksomhedernes omkostninger og risiko ved forfølge nye forretningsmodeller og skabe nye produkter inden for bioøkonomien, siger projektchef for Biocluster.dk, Lars Horsholt Jensen.
I messedagene er det muligt at få en dialog om blandt andet optimering af forsyningskæder og logistik i håndteringen af biomasser, screening af restprodukter og sidestrømme, samt alternative kilder til proteiner. Desuden vil der blive udstillet et praktisk eksempel på den teknologiske udvikling, som bioøkonomien kan afføde i form af en lille selvkørende landbrugsmaskine GrassBot. Maskinen er udviklet til at høste på lavbundsarealer og kan dermed give biomassen herfra en betydelig rolle i fremtidens biobaserede samfund.

Field

Sted: Agro Business Park, Niels Pedersens Allé 2, 8830 Tjele Dato: Tirsdag 7. oktober, kl. 14.00 – 17.00

7. oktober 2014: Business case workshop: Alternative proteinkilder

Jagten er i den grad gået ind på fremtidens proteinkilder for at ernære en voksende og stadigt rigere verdensbefolkning. Det stiller et stigende krav til en bæredygtig og miljømæssigt forsvarlig produktion. Fra det regionale til det europæiske niveau investeres der store midler over de næste år i at finde løsninger på denne udfordring.

Workshoppen vil sætte fokus på, hvilke forretningsmuligheder og -modeller, der tegner sig for alternative kilder til proteiner. Og sætte et kritisk lys på de udfordringer og barrierer, der stadig eksisterer for at skabe en forretning.

18. juni: Lancering af Biocluster.dk

Sted: Agro Business Park, Niels Pedersens Allé 2, 8830 Tjele Tid: Onsdag d. 18. juni, kl. 11.30 – 17.00

En festlig dag med fokus på fremtidens forretningsmuligheder i bioøkonomien

D. 18. juni fejrede vi 10 års målrettet indsats, der har været med til at skabe et bioøkonomisk kraftcenter med epicenter i Midtjylland. Samtidig slog vi dørene op for Biocluster.dk. Omkring 110 deltagere og prominente gæster fra ind- og udland havde en spændende dag med fokus på forretnings- og vækstmuligheder for virksomheder i bioøkonomien.