Community

Community

Adgang til inspiration, ny viden og nye kontakter

Services:

  • Linkedin community med fokus på ny viden, matchmaking og virksomhedscases
  • Seminarer og temadage i samarbejde med INBIOM, universiteter, vidensmiljøer og virksomheder
  • Medlemsbesøg mhp. at kortlægge interesser og ønsker, samt maksimere værdiskabelse