Hvad er bioøkonomi?

Danmark – og særligt det midtjyske område – er centrum for et helt unikt erhvervs- og vidensmiljø indenfor effektiv produktion og intelligent udnyttelse af biomasser. På den baggrund er regionen netop blevet udpeget til ”bioeconomy frontrunner” af EU’s Bioeconomy Observatory. Denne styrkeposition skal i de kommende år synliggøres, udnyttes og videreudvikles, så der kan skabes nye arbejdspladser og nye virksomheder i regionen.

Med EU’s definition omfatter bioøkonomien: Produktionen af vedvarende biologiske ressourcer og omdannelsen af disse ressourcer og deres affaldsstrømme til produkter med tilført værdi som f.eks. mad, foder, biobaserede produkter og bioenergi.

I Biocluster.dk har vi fokus på virksomheder i hele den bioøkonomiske værdikæde fra produktion af biomasse til proces- og raffineringsindustri. Og vi har særligt fokus på, hvordan virksomheder kan optimere, udvikle og afsætte biobaserede højværdiprodukter indenfor 6 markeder: Pharma, biokemikalier og materialer, fødevareingredienser, energi, foder og gødning.

En erhvervsklynge med epicenter i Midtjylland

Danmark – og særligt det midtjyske område – er centrum for et helt unikt erhvervs- og vidensmiljø indenfor effektiv produktion og intelligent udnyttelse af biomasser. På den baggrund er regionen netop blevet udpeget til ”bioeconomy frontrunner” af EU’s Bioeconomy Observatory. Nogle af byggestenene er:

  • Mere end 10 års regional satsning på udnyttelse af biomasser er bl.a. udmøntet i ledelsen af det nationale innovationsnetværk INBIOM.
  • Midtjylland rummer Danmarks største landbrugsområde. Indenfor godt en times kørsel er mere end 50% af den danske landbrugsproduktion baseret.
  • Høj koncentration af internationalt førende virksomheder i hele værdikæden. Vi har foreløbigt kortlagt mere end 90 midtjyske virksomheder, der tæller omkring 40.000 arbejdspladser.
  • Adgang til vidensmiljøer i verdensklasse. Aarhus Universtitets institutter indenfor agroøkologi, husdyrvidenskab, kemi, fødevarer og ingeniørvidenskab er blandt de absolut førende vidensmiljøer nationalt og internationalt
  • Unikke faciliteter til test og udvikling. For eksempel verdens største forsøgsanlæg til biogas.