Hvad er en klynge?

Det er relativt nyt i Danmark at tale om begrebet “klynge” eller det engelske “cluster” og begrebet bruges i mange sammenhænge mere eller mindre synonymt med netværk eller forskellige typer af projektsamarbejder mellem virksomheder. Den nok mest velkendte og anvendte definition er Michael Porters (1998): “Clusters are geographic concentrations of interconnected companies, specialized suppliers, service providers, firms in related industries, and associated institutions in particular fields that compete, but also cooperate

Der er således ikke noget nyt i, at virksomheder i relaterede industrier har en tendens til at samles i særlige geografiske områder – og at det kan give særlige konkurrencemæssige fordele. Men det er relativt nyt, at man begynder at arbejde systematisk med at understøtte og accellerere udviklingen i sådanne klynger gennem fokuserede klyngeorganisationer eller klyngeinitiativer. En klyngeorganisation er typisk en lille, fleksibel enhed, der ideelt set fungerer som facilitator, der skaber rammerne for værdiskabende samspil mellem klyngens aktører

I Biocluster.dk opbygger vi en sådan klyngeorganisation for den bioøkonomiske klynge med centrum i det midtjyske område.

Biocluster.dk – et pilotprojekt

Biocluster.dk er organiseret som et pilotprojekt mellem Agro Business Park A/S,   Landbrug & Fødevarer,  Aarhus Universitet, Region Midtjylland, Viborg Kommune og Viborgegnens Erhvervsråd. Målsætningen er, at Biocluster.dk udvikles til at være en etableret klynge indenfor den biobaserede økonomi med en høj grad af interaktion mellem klyngens parter

Resultatkrav:

  • BioCluster.dk skal etableres og forankres som en klynge, herunder skal potentielle klyngeparter og samarbejdsmuligheder være identificeret. Plan for BioCluster.dks fortsatte udvikling udarbejdet.
  • Fysisk etablering af min. 2 nye virksomheder med tilknytning til Biocluster.dk
  • Etablering af 2-3 forpligtende samarbejder / projekter på tværs af klyngens forskellige aktørgrupper

Budget: 4,7 mio. kr.
Varighed: 2 år (10/2013 – 10/2015)

Se mere om Bioclusters services og aktiviter og mød vores medarbejdere