Open Service

Open Service

Fælles identitet og markant synlighed omkring bioøkonomi-klyngen i Midtjylland

Services:

  • Skabe et brand omkring Biocluster.dk og en fælles identitet omkring “Danish Bioeconomy”
  • Styrket klyngens synlighed nationalt og internationalt
  • Være synlig og aktiv i medierne
  • Tiltrække/afholde en international konference i 2015
  • Bidrage til at kortlægge og analysere de bioøkonomiske styrkepositioner i klyngen