Nordisk workshop om alternative proteinkilder

Tirsdag 16. juni 2015 kl. 10.00-17.00, Agro Business Park, Niels Pedersens Allé 2, 8830 Tjele

Tirsdag 16. juni afholder Biocluster.dk og INBIOM i samarbejde med blandt andet DCA, Aarhus Universitet & Nordisk Ministerråd en stor international workshop om mulighederne for at udnytte biomasse til fremstilling af foderprotein i Norden og Østersøområdet.

Workshoppen finder sted i Agro Business Park i Foulum, og på dagen vil deltagerne blandt andet få mulighed for at besøge Aarhus Universitets laboratorier, hvor helt nyt udstyr til ekstraktion af protein fra grøn biomasse vil blive demonstreret.

Sammen med eksperter fra Sverige, Polen, Island og Letland vil forskere fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet desuden præsentere den nyeste viden på området, og deltagerne har ved lejligheden mulighed for at komme med feedback.

Tilmelding

Tilmelding foregår gennem dette link

For yderligere information om arrangementet, kontakt Knud Tybirk (kt@agropark.dk)

eller Helle Lyngsø (hl@agropark.dk).