22. maj 2015: Indvielse af HTL-anlæg

Fredag d. 22. maj kl. 12.00-15.00, AU Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele

Fredag den 22. maj 2015 kl. 12.00 indvier Aarhus Universitet et pilotanlæg til hydrotermisk forvæskning (Hydro Thermal Liquefaction – HTL) af biomasse med henblik på at producere bio-olie, der kan iblandes eller erstatte brændstoffer og kemikalier. Det nye anlæg er en del af en større satsning – BioBase – inden for bioraffinering og biobaseret produktion, som Aarhus Universitet gennemfører i øjeblikket.

Det er ambitionen, at de faciliteter og pilotanlæg, der opbygges  i BioBase, skal danne grundlag for nye innovationssamarbejdet med virksomheder og organisationer inden for både energisektoren og landbrugssektoren. I samarbejde med bl.a. Biocluster.dk er det hensigten at opbygge konkrete samarbejder omkring nye højværdiudnyttelser af biomasser, teknologiudvikling og udvikling af nye processer i tæt samspil med erhvervslivet.

Vi håber, at du har tid og mulighed for at deltage i indvielsen, og lyst til at høre mere om samarbejdsmulighederne.

Kontakt Jette Ilkjær på e-mail: Jette.ilkjaer@dca.au.dk for eventuelle yderligere oplysninger om det praktiske arrangement samt tilmelding.