Seminar om logistikoptimering for biogasanlæg og bioraffinaderier

10. MARTS  2015  kl. 9.30 – 15.30, Koldkærgaard Konferencecenter, Agro Food Park 10, 8200 Aarhus N

Optimering af logistikken er afgørende

Omkostningerne til logistik (håndtering, lager og transport) udgør 80% af anskaffelsesprisen for tørre biomasser og 50-60% af anskaffelsesprisen for ensileredebiomasser. Derudover risikeres et stort lagertab, hvis tør biomasse fugtes, eller hvis ensilagen iltes, håndteres for langsomt eller taber saft. I logistikseminaret blev diskuteret, hvor biomasserne findes, og hvordan omkostningerne til lager og transport kan nedbringes.

Der var fokus på 5 temaer i biomassens værdikæde:
1.    Perspektivering af biomassens fremtidige logistikkæder
2.    Biomasseressourcer til rådighed
3.    Værktøjer til planlægning af biomasselogistik
4.    Transport af biomasse
5.    Lagring og forbehandling af biomasse.

Præsentationer fra dagen:

Miljømæssige gevinster ved øget produktion og udnyttelse af biomasse i Danmark, John Hermansen, AU
Biogas- og bioraffinaderi platforme i Danmark, herunder Energibalancen ved udnyttelse af græs fra natur- og landskabspleje, Jens Bo Holm-Nielsen og A. Katharina P. Meyer, AAU
Kortlægning af biomasseressourcer, Thorkild Qvist Frandsen, AgroTech
Beregning af tilgængelig biomasse og ruteoptimering, Rita Hørfarter.SEGES
Transport og håndtering af organiske biprodukter, Rikke Klitgaard Friis,Daka
Transport med grønne muligheder, Michael Grouleff Jensen, Transportens Innovationsnetværk, TINV
Pelletering af biomasse. Jonas Dahl, Teknologisk Institut
Midlertidige lagre af biomasse, Poul Mikkelsen, Pomi Industries ApS
Mikrobølgeteknik til måling af tørstof/vandindhold i biomasse, Leif Petersen, DSE Test Solutions